Arheologija

Prilikom osnivanja muzej je posedovao desetak predmeta iz arheologije, nađenih slučajno prilikom zemljanih radova. Puni razvoj ovo odeljenje dobija od 1953. godine kada počinju arheološka istraživanja na kasnoantičkom nalazištu Felix Romuliana.

Danas arheološko odeljenje poseduje sledeće zbirke:

Zbirka Felix Romuliana sadrži oko 3000 predmeta (reinventarisanje predmeta je u toku); većina nalaza potiče iz perioda IV – VI veka n. ere.

Iz zbirke bi izdvojili: deo arhivolte sa natpisom FELIX ROMULIANA (oko 306. god.);pilastar sa predstavom tetrarha u medaljonima (oko 306. god.); glavu imperatora Galerija i šaku sa globom, deo skulpture ili skulptoralne grupe izrađene od crvenog porfirita (posle 303. godine); glavu Herkula, deo skulpture od belog mermera (oko 310. god.); glavu Jupitera, deo skulpture od belog mermera (oko 310. god.); Asklepija, deo skulpture od belog mermera (oko 310. god.); mozaike: Dionis na gozbi, Venatori, Lavirint (oko 310. god.); srebrno posuđe iz Romulinog konsekrativnog spomenika na Maguri (oko 306. god.); ostavu od 99 zlatnika – solida sa Magure (vremenski raspon od 375. do 408. godine: Valentinianus II, Theodosius I, Arcadius); češljeve od jelenjeg roga (druga polovina IV – V vek); ostavu crkvenih predmeta (VI vek); nakit iz srednjovekovne nekropole sa prostora ispred glavne – istočne kapije Gamzigrada (XI vek).

Arheološki predmeti sa drugih nalazišta grupisani su u:
a. praistorijsku zbirku koju čini 330 predmeta; oko 3000. god. p. n. ere – poč. I veka n. ere
b. antičku zbirku koja broji 39 predmeta; kraj II/poč. III – kraj IV veka i
c. srednjovekovnu zbirku od 83 predmeta; X/XI – kraj XVI veka

Numizmatička zbirka
Numizmatička zbirka sadrži ukupno 684 novčića (novac grčkih kolonija, rimski republikanski novac, rimski novac iz perioda ranog i poznog carstva i vizantijski novac), od čega je 163 iz zbirke Gamzigrada (nalazi se u inventarskoj knjizi Gamzigrada; u ovaj broj ne spada ostava od 99 solida sa Magure) i 521 sa ostalih nalazišta.

Kontakt

Dragoslava Srejovića 2
19000 Zaječar

Tel. +381 (0)19 422 930
Fax +381(0)19 440 838

sekretar@muzejzajecar.org
www.muzejzajecar.org

Pratite nas...

Gde se nalazimo...

© 2018. Narodni muzej Zaječar. Sva prava zadržana. pixArt studio web&graphics

Please publish modules in offcanvas position.