Обавештење о закљученом уговору

Преузмите Обавештење о закљученом уговору

Преузмите Одлуку о додели уговора


Позив за подношење понуде

 

Назив наручиоца: Народни музеј ''Зајечар''

Адреса наручиоца: Драгослава Срејовића 2, 19000 Зајечар

Врста наручиоца: Установа културе

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Радови

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су конзерваторско-рестаураторски радови на зидовима палате и грађевине од лапорца на археолошком налазишту Ромулијана-Гамзиград.

Назив ОРН: Радови на ископу на археолошким налазиштима, рестаурација.

Ознака ОРН: 45112450, IA41.

 

Преузмите:

Контакт

Драгослава Срејовића 2
19000 Zaječar

Тел. +381 (0)19 422 930
Факс. +381(0)19 440 838

sekretar@muzejzajecar.org
www.muzejzajecar.org

Пратите нас...

Где се налазимо...

© 2019. Народни музеј Зајечар. Сва права задржана.