Радул-бегов конак - "Стари Зајечар"

У центру Зајечара, у улици Љубе Нешића, која је уједно и трговачки део града, налази се Радул бегов конак, један од сппоменика оријенталне културе у овом крају.

Није могуће утврдити ко је саградио и био власник конака али, претпоставља се да је по ослобођењу Тимочке крајине од Турака 1833. године, конак добио новог власника - Радул бега. По султановом наређењу, Турци су морали да напусте новоослобођене нахије, а своја непокретна добра да уступе српској управи или продају хришћанима. Тако је и чардак, од неког непознатог турчина, откупио тада најбогатији Грљанац (село Грљан поред Зајечара), Радул Глигоријевић, касније познат по надимку Радул-бег.

Чардак Радул бега има приземље и спрат. Приликом реконструкције објекта нађено је да су приземне просторије коришћене као занатске радње док је спратни стмбени део чардака био далеко атрактивнији и фолклористички интересантнији.

Године 1976. завршен а је реконструкција и адаптација чардака, а 2008. године, средствима Министарства културе у Београду, извршена је нова санација објекта.

На спрату је смештена стална поставка "Стари Зајечар" која презентује материјалну и духовну културу града XIX и XX века, у приземљу је галеријски простор у коме се, поред ликовних изложби одвијају и други разноврсни програми. Простор Радул беговог конака је и омиљено место окупљања младих.

 

 01. мај - 31. октобар

понедељак - петак: 08-18h
субота: 08-16h

 

Oдрасли: 300дин
(Народни музеј + Радул бегов конак)

Oдрасли - везана улазница: 400дин
(Народни музеј + Радул бегов конак + Феликс Ромулијана)

Деца (7-12) / школске екскурзије / студенти / пензионери: 300дин
(Народни музеј + Радул бегов конак + Феликс Ромулијана)

Контакт

Драгослава Срејовића 2
19000 Zaječar

Тел. +381 (0)19 422 930
Факс. +381(0)19 440 838

sekretar@muzejzajecar.org
www.muzejzajecar.org

Пратите нас...

Где се налазимо...

© 2019. Народни музеј Зајечар. Сва права задржана.